welcome

Aviyan Laghubitta

Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited was registered on 2075/12/24 under Company Act 2063 and got “D” Class Financial Institution operating license from Nepal Rastra Bank on 2076/06/01 as per the Bank and Financial Institution Act 2073.

welcome

Aviyana Laghubitta

Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited was registered on 2075/12/24 under Company Act 2063 and got “D” Class Financial Institution operating license from Nepal Rastra Bank on 2076/06/01 as per the Bank and Financial Institution Act 2073.

Our Services

News And Events

आ.ब. 2079/80 को वाषिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी: भुरीगाउँ

अभियान लघुबित्त बित्तीय संस्था लि. को अनुगमन कार्यालय कर्णाली क्षेत्र अन्तर्गतका १३ वटा शाखा कार्यालयहरुको "आ.ब. 2079/80 को वाषिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी " यस संस्थाका विभागीय प्रमुख श्री…

वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी: दमक अनुगमन कार्यालय

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयद्धारा आयोजना गरेको आ. व. २०७९।o८० को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी सुनसरीको इटहरी स्थित युवा विकास केन्द्रमा मिति २०७९/०२/२६ गते सुरु भएको…

आ. व. २०७९। २०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयद्धारा आयोजना गरेको आ. व. २०७९। २०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गोष्ठी धनुषाको होटल बौवामा पहिलो दिनमा सहभागी रुपनी र ढल्केवर अनुगमन…