S.N.YearMonthBase Rate
12080Shrawan19.46
22080Bhadra20.93
32080Ashoj20.38
42080Kartik16.46
52080Mangsir17.96
62080Poush13.64
72080Magh16.31
82080Falgun17.63
92080Chaitra14.89
102080Baisakh14.15